news_open

12 aprel 2023

Elektron qeydiyyat və nəzarət sistemi yaradıldı

Karxana fəaliyyəti ilə məşğul sahibkarların işində rahatlığı və operativliyi təmin etmək məqsədi ilə Dövlət Mineral Xammal Ehtiyatlarından İstifadə Agentliyi tərəfindən yerin təki sahəsinə dair elektron qeydiyyat və nəzarət sistemi istifadəyə verildi. Hazırlanmış platforma vasitəsi ilə yer təki sahəsində fəaliyyət göstərən istismarçılar bütün əməliyyatları elektron formada yerinə yetirə biləcəklər. Bu platforma vasitəsi ilə hesabatların təqdim edilməsi, razılaşdırılması zəruri olan sənədlərin və digər müraciətlərin şəxsi kabinet vasitəsi ilə elektron formatda göndərilməsi təmin ediləcək.

Birinci mərhələdə platformada vahid məlumat bazası yaradılmışdır. Sonrakı mərhələdə isə Agentlik tərəfindən qəbul edilmiş 5 GK hesabatları və yer təki sahəsindən istifadəyə dair verilmiş icazə sənədləri (DMAA) barədə həmin bazaya mövcud məlumatların inteqrasiyası təmin edilmişdir.

Platformada hər biri ayrı bölmədə yataqlar haqqında məlumat, onların isifadəsinə dair hesabatlar, hərraca çıxarılacaq yataqlar, hərracda iştirak şərtləri, cərimələrin məbləğləri haqqında məlumatlar və tərtib olunan aktlar əks olunmuşdur. Bundan əlavə sayt vasitəsi ilə istismarçılar onlar üçün qaranlıq qalan bütün prosedur və əməliyyatlar haqqında Agentliyin mütəxəssislərinə müraciət ünavanlaya biləcəklər.

 Lastest